Art. Przemysłowe

  • Pawilony nr 59, 72, 76
  • Pawilon pod zadaszeniem (pod schodami)
  • Pawilony od strony ul. Czerwony Dwór
  • Pawilon obok biura